Miss Georgia
Country: Georgia

Name: Inessa Nazarova
Age: 23
Height: 175 cm